Beratung
Entwicklung
Projektleitung

© LL CONSULTING 2013

CEMENT FACTORY, Turňa nad Bodvou, Slovenská republika

-  Implementácia PM modulu
-  Tréningy kľúčových užívateľov
-  Customizácia v PM oblasti
-  Návrh reportov
-  Implementácia technických objektov (technické lokality a zariadenia), BOM´s, PM objednávkový proces integrovaný s MM modulom, preventívna údržba

Image: