Beratung
Entwicklung
Projektleitung

© LL CONSULTING 2013

RAUTENBACH SLOVAKIA

-  Rollout projekt v PM module
-  Návrh lokálnych špecifikácií
-  Tréning kľúčových užívateľov
-  Rollout v PM oblasti: technické umiestnenia, zariadenia, BOM´s, riadenie údržby objednávok (notifikácie, PM objednávky)

Image: