Beratung
Entwicklung
Projektleitung

© LL CONSULTING 2013

Kontakt

LL CONSULTING s.r.o.
SKY PARK
Továrenská 12
811 09 Bratislava
Slovenská republika

OFFICE@LLCONSULTING.SK

LL CONSULTING s.r.o.
so sídlom:  SKY PARK, Továrenská 12, 811 09 Bratislava

zastúpený:          

Michalom Procházkom, konateľom
Jurajom Zimanom, konateľom

zapísané v: 

Obchodný register
Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro (GmbH), vložka č. 35678/B
IČO: 35 930 870, IČ DPH: SK 2021 988 441

Bankové spojenie: Tatra Banka
Č. účtu: 2625839315/1100

View LL Consulting in a larger map